spakle logo spakle

Toothbrush

หัวแปรงสีฟัน

Sparkle Sonic Toothbrush Advanecd Clean (Refill)
หัวแปรงสีฟันสปาร์คเคิล โซนิค รุ่น แอดวานซ์ คลีน (รีฟิล)

ขนแปรงกลมมน , ขนแปรงนุ่ม , ขนแปรงผลิตจาก ดูปองท์ ไนลอน

 
สั่งซื้อ