spakle logo spakle

Toothbrush

แปรงสีฟัน

Sparkle Ionic toothbrush (Refill)
แปรงสีฟันสปาร์คเคิล ไอโอนิค (รีฟิล)

แปรงสีฟันสปาร์คเคิล ไอโอนิค (รีฟิล) 1 Pack มี 2 ชิ้น

ขนแปรง Micro-Fine ที่นุ่มและเรียวเล็กเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงร่องลึกของซอกฟันและเหงือก ช่วยให้ฟันขาวสะอาด ลดสาเหตุของการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายเนื้อฟัน

NOTED : ควรเปลี่ยนหัวแปรงทุกๆ 2 เดือน

สั่งซื้อ

Product Detail

Sparkle Ionic toothbrush (Refill)
แปรงสีฟันสปาร์คเคิล ไอโอนิค (รีฟิล)

แปรงสีฟันสปาร์คเคิล ไอโอนิค (รีฟิล) 1 Pack มี 2 ชิ้น

ขนแปรง Micro-Fine ที่นุ่มและเรียวเล็กเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงร่องลึกของซอกฟันและเหงือก ช่วยให้ฟันขาวสะอาด ลดสาเหตุของการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายเนื้อฟัน

NOTED : ควรเปลี่ยนหัวแปรงทุกๆ 2 เดือน