spakle logo spakle

Toothpaste

ยาสีฟัน

Sparkle Coffee & Tea Drinker
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริงเกอร์

ยาสีฟัน สปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริงเกอร์ ได้พัฒนาสูตรยาสีฟันสำหรับผู้ที่รักการ ดื่มชา กาแฟขึ้นโดยเฉพาะ ช่วยขจัดและลดการสะสมของคราบเหลือง ,คราบพลัคและ คราบต่างๆ ที่เกิดบนผิวฟัน ด้วยอนุภาคของ Micro White Silica ที่มีขนาดเล็ก ช่วยท าความสะอาด คราบฝังแน่นบนผิวฟันพร้อม ด้วย PVP ช่วยสลายคราบที่เกิดจาก ชา กาแฟ คราบเหลืองบนผิวฟัน โดยไม่ทำลายเคลือบฟันและเหงือก ปลอดภัยและ อ่อนโยน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ CDX ช่วยลดกลิ่นปากหลังจากการดื่มชา กาแฟ เพื่อลมหายใจหอมสดชื่น มั่นใจได้ตลอดวัน ใช้ยาสีฟันสปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริ้ง เกอร์ เป็นประจำทุกวัน ลดคราบชา กาแฟ ลมหายใจหอมสดชื่น

มี 3 ขนาด คือ
ขนาด 60 กรัม, ขนาด 100 กรัม, ขนาด 100 แบบปั้ม

สั่งซื้อ

Sparkle Coffee & Tea Drinker
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริงเกอร์

ยาสีฟัน สปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริงเกอร์ ได้พัฒนาสูตรยาสีฟันสำหรับผู้ที่รักการ ดื่มชา กาแฟขึ้นโดยเฉพาะ ช่วยขจัดและลดการสะสมของคราบเหลือง ,คราบพลัคและ คราบต่างๆ ที่เกิดบนผิวฟัน ด้วยอนุภาคของ Micro White Silica ที่มีขนาดเล็ก ช่วยท าความสะอาด คราบฝังแน่นบนผิวฟันพร้อม ด้วย PVP ช่วยสลายคราบที่เกิดจาก ชา กาแฟ คราบเหลืองบนผิวฟัน โดยไม่ทำลายเคลือบฟันและเหงือก ปลอดภัยและ อ่อนโยน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ CDX ช่วยลดกลิ่นปากหลังจากการดื่มชา กาแฟ เพื่อลมหายใจหอมสดชื่น มั่นใจได้ตลอดวัน ใช้ยาสีฟันสปาร์คเคิล คอฟฟี่ แอนด์ ที ดริ้ง เกอร์ เป็นประจำทุกวัน ลดคราบชา กาแฟ ลมหายใจหอมสดชื่น