spakle logo spakle

Toothpaste

ยาสีฟัน

Sparkle Extra White HAP
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล เอ็กตร้าไวท์ เอชเอพี

ช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของกรดและเปออกไซด์ (สารฟอกขาว) ทำความสะอาดแบบล้ำลึก ช่วยให้ฟันขาวขึ้น และขจัดคราบต่างๆ ซ่อมแซมฟันที่ผุกร่อนจากสาเหตุต่างๆ และยังช่วยเคลือบฟันให้ขาวสะอาด สว่างใสเป็นประกาย ไร้คราบเหลือง

มี 3 ขนาด คือ
ขนาด 60 กรัม, ขนาด 100 กรัม, ขนาด 100 แบบปั้ม

สั่งซื้อ

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Sparkle Extra White HAP
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล เอ็กตร้าไวท์ เอชเอพี

ช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของกรดและเปออกไซด์ (สารฟอกขาว) ทำความสะอาดแบบล้ำลึก ช่วยให้ฟันขาวขึ้น และขจัดคราบต่างๆ ซ่อมแซมฟันที่ผุกร่อนจากสาเหตุต่างๆ และยังช่วยเคลือบฟันให้ขาวสะอาด สว่างใสเป็นประกาย ไร้คราบเหลือง

มี 3 ขนาด คือ
60 กรัม แบบบีบ, 100 กรัม แบบบีบ, 100 กรัม แบบปั๊ม