spakle logo spakle

Toothpaste

ยาสีฟัน
Sparkle White
สปาร์คเคิล ไวท์ 

ใหม่! ยาสีฟันสปาร์คเคิล ไวท์ นวัตกรรม Icy Freeze จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ความเย็นในช่องปากที่เย็นสดชื่นยาวนาน ปราศจากสาร SLS  ที่จะไปทำลายเนื้อเยื่อในช่องปาก และ Paraben Free

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สั่งซื้อ

 


*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล