spakle logo spakle

Toothpaste

ยาสีฟัน
Sparkle Natural Complete Care
สปาร์คเคิล เนเชอรัล คอมพลีทแคร์

ใหม่! ยาสีฟันสูตรธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมอันทรงคุณค่าระดับ Premium ซึ่งอ่อนโยนเป็นพิเศษสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก เอกสิทธิ์เฉพาะของยาสีฟันสปาร์คเคิล ด้วย Organic Swiss Calendula และ Organic Swiss Edelweiss จากเทือกเขา Alpine ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมด้วย Eucalyptus และ Bioclean* ลดการสะสมของคราบพลัคและหินปูน ดูแลเหงือกให้แข็งแรง

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สั่งซื้อ

 

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล