spakle logo spakle

Toothpaste

ยาสีฟัน

Sparkle Triple White
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล ทริปเปิ้ล ไวท์

ขจัดคราบเหลือง ปรับฟันให้ขาว ครบทุกขั้นตอน 3 ประสิทธิภาพ Triple white ที่ทำให้ฟันขาวครบทุกขั้นตอน

• White Silica from U.S.A. ซิลิกาที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นผงขัดอณูละเอียด ช่วยขจัดคราบบนผิวฟัน โดยไม่ทำลายสารเคลือบฟันธรรมชาติ ทำให้ฟันขาว และไม่ก่อให้เกิดการเสียวฟัน

• White STPP from U.S.A. มีประสิทธิภาพเป็น Whitening ช่วยลดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน

• White Hap from Portugal อยู่ในรูปของ Nano ที่สามารถช่วยคืนสมดุลสู่ผิวฟัน ลดอาการเสียวฟัน พร้อมทั้งซ่อมแซมผิวฟันที่โดนทำลาย และคืนสมดุลฟันให้ขาวเป็นประกาย

ผ่านการทดสอบโดยทันตแพทย์จากสถาบันวิจัย Spin control Asia จากประเทศฝรั่งเศส แล้วว่าทำให้ฟันขาวจริง ช่วยขจัดคราบเหลือง ซึ่งทดสอบกับผู้หญิงเอเชีย จำนวน 22 คน อายุ 18-35 ปี พบว่า

หลังจากใช้ 2 สัปดาห์  (*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคน)

73% ของผู้ทดสอบ ฟันขาวขึ้น
81% ของผู้ทดสอบ มีความพึงพอใจในยาสีฟัน สปาร์คเคิล ทริปเปิ้ล ไวท์

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สั่งซื้อ

Sparkle Triple White
ยาสีฟัน สปาร์คเคิล ทริปเปิ้ล ไวท์

ขจัดคราบเหลือง ปรับฟันให้ขาว ครบทุกขั้นตอน 3 ประสิทธิภาพ Triple white ที่ทำให้ฟันขาวครบทุกขั้นตอน

• White Silica from U.S.A. ซิลิกาที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นผงขัดอณูละเอียด ช่วยขจัดคราบบนผิวฟัน โดยไม่ทำลายสารเคลือบฟันธรรมชาติ ทำให้ฟันขาว และไม่ก่อให้เกิดการเสียวฟัน

• White STPP from U.S.A. มีประสิทธิภาพเป็น Whitening ช่วยลดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน

• White Hap from Portugal อยู่ในรูปของ Nano ที่สามารถช่วยคืนสมดุลสู่ผิวฟัน ลดอาการเสียวฟัน พร้อมทั้งซ่อมแซมผิวฟันที่โดนทำลาย และคืนสมดุลฟันให้ขาวเป็นประกาย

ผ่านการทดสอบโดยทันตแพทย์จากสถาบันวิจัย Spin control Asia จากประเทศฝรั่งเศส แล้วว่าทำให้ฟันขาวจริง ช่วยขจัดคราบเหลือง ซึ่งทดสอบกับผู้หญิงเอเชีย จำนวน 22 คน อายุ 18-35 ปี พบว่า

หลังจากใช้ 2 สัปดาห์

73% ของผู้ทดสอบ ฟันขาวขึ้น
81% ของผู้ทดสอบ มีความพึงพอใจในยาสีฟัน สปาร์คเคิล ทริปเปิ้ล ไวท์

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล